Excel Formüllerinin Türkçe İngilizce Karşılıkları   Severek kullandığım WPS Office programınında  Türkçe desteği henüz tam olarak verilmiyor. Bu nedenle WPS deki Spreadsheets 'i (excel alternatifi) kullanırken formüllerin İngilizce yazılması gerekmekte. Aşağıdaki tabloda Excel 'de kullanılan formüllerin İngilizce-Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.
 
Türkçe Alfabetik Sıralı  İngilizce Alfabetik Sıralı
Türkçe İngilizce İngilizce Türkçe
ACOS ACOS ABS MUTLAK
ACOSH ACOSH ACCRINT GERÇEKFAİZ
ADRES ADDRESS ACCRINTM GERÇEKFAİZV
AİÇVERİMORANI XIRR ACOS ACOS
ALANSAY AREAS ACOSH ACOSH
ALTTOPLAM SUBTOTAL ADDRESS ADRES
AMORDEGRC AMORDEGRC AMORDEGRC AMORDEGRC
AMORLINC AMORLINC AMORLINC AMORLINC
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT AND VE
ASİNH ASINH AREAS ALANSAY
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN ASINH ASİNH
ATAN ATAN ATAN ATAN
ATAN2 ATAN2 ATAN2 ATAN2
ATANH ATANH ATANH ATANH
AY MONTH AVEDEV ORTSAP
AZALANBAKİYE DB AVERAGE ORTALAMA
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA AVERAGEA ORTALAMAA
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT BESSELI BESSELI
BASIKLIK KURT BESSELJ BESSELJ
BD PV BESSELK BESSELK
BESINIR GESTEP BESSELY BESSELY
BESSELI BESSELI BETADIST BETADAĞ
BESSELJ BESSELJ BETAINV BETATERS
BESSELK BESSELK BIN2DEC BIN2DEC
BESSELY BESSELY BIN2HEX BIN2HEX
BETADAĞ BETADIST BIN2OCT BIN2OCT
BETATERS BETAINV BINOMDIST BİNOMDAĞ
BIN2DEC BIN2DEC CEILING TAVANAYUVARLA
BIN2HEX BIN2HEX CELL HÜCRE
BIN2OCT BIN2OCT CHAR DAMGA
BİLGİ INFO CHIDIST KİKAREDAĞ
BİNOMDAĞ BINOMDIST CHIINV KİKARETERS
BİRLEŞTİR CONCATENATE CHITEST KİKARETEST
BOŞLUKSAY COUNTBLANK CHOOSE ELEMAN
BÖLÜM QUOTIENT CLEAN TEMİZ
BUGÜN TODAY CODE KOD
BUL FIND COLUMN SÜTUN
BÜYÜK LARGE COLUMNS SÜTUNSAY
BÜYÜKHARF UPPER COMBIN KOMBİNASYON
BÜYÜME GROWTH COMPLEX KARMAŞIK
COS COS CONCATENATE BİRLEŞTİR
COSH COSH CONFIDENCE GÜVENİRLİK
ÇARPIKLIK SKEW CONVERT ÇEVİR
ÇARPIM PRODUCT CORREL KORELASYON
ÇARPINIM FACT COS COS
ÇEVİR CONVERT COSH COSH
ÇİFT EVEN COUNT BAĞ_DEĞ_SAY
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB COUNTA BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE COUNTBLANK BOŞLUKSAY
ÇİFTMİ ISEVEN COUNTIF EĞERSAY
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL COUPDAYBS KUPONGÜNBD
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR COUPDAYS KUPONGÜN
DA SLN COUPDAYSNC KUPONGÜNDSK
DAB VDB COUPNCD KUPONGÜNSKT
DAKİKA MINUTE COUPNUM KUPONSAYI
DAMGA CHAR COUPPCD KUPONGÜNÖKT
DÇARP MMULT COVAR KOVARYANS
DEC2BIN DEC2BIN CRITBINOM KRİTİKBİNOM
DEC2HEX DEC2HEX CUMIMPT TOPÖDENENFAİZ
DEC2OCT DEC2OCT CUMPRINC TOPANAPARA
DEĞER PRICE DATE TARİH
DEĞERİND PRICEDISC DATEVALUE TARİHSAYISI
DEĞERVADE PRICEMAT DAVERAGE VSEÇORT
DEĞİL NOT DAY GÜN
DEĞİŞTİR REPLACE DAYS360 GÜN360
DELTA DELTA DB AZALANBAKİYE
DERECE DEGREES DCOUNT VSEÇSAY
DETERMİNANT MDETERM DCOUNTA VSEÇSAYDOLU
DEVRESEL_ÖDEME PMT DDB ÇİFTAZALANBAKİYE
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE DEC2BIN DEC2BIN
DİZEY_TERS MINVERSE DEC2HEX DEC2HEX
DOĞRU TRUE DEC2OCT DEC2OCT
DOLAYLI INDIRECT DEGREES DERECE
DOT LINEST DELTA DELTA
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE DEVSQ SAPKARE
DÜŞEYARA VLOOKUP DGET VAL
EBOŞSA ISBLANK DISC İNDİRİM
EĞER IF DMAX VSEÇMAK
EĞERSAY COUNTIF DMIN VSEÇMİN
EĞİLİM TREND DOLLAR LİRA
EĞİM SLOPE DOLLARDE LİRAON
EHATA ISERR DOLLARFR LİRAKES
EHATALIYSA ISERROR DPRODUCT VSEÇÇARP
ELEMAN CHOOSE DSTDEV VSEÇSTDSAPMA
EMANTIKSALSA ISLOGICAL DSTDEVP VSEÇSTDSAPMAS
EMETİNDEĞİLSE ISNONTEXT DSUM VSEÇTOPLA
EMETİNSE ISTEXT DURATION SÜRE
ENÇOK_OLAN MODE DVAR VSEÇVAR
EREFSE ISREF DVARP VSEÇVARS
ESAYIYSA ISNUMBER EDTE SERİAY
ETKİN EFFECT EFFECT ETKİN
ETOPLA SUMIF EOMONTH SERİTARİH
EYOKSA ISNA ERF HATAİŞLEV
FAİZ_ORANI RATE ERFC TÜMHATAİŞLEV
FAİZORANI INTRATE ERROR.TYPE HATA.TİPİ
FAİZTUTARI IPMT EVEN ÇİFT
FDAĞ FDIST EXACT ÖZDEŞ
FISHER FISHER EXP ÜS
FISHERTERS FISHERINV EXPONDIST ÜSTELDAĞ
FTERS FINV FACT ÇARPINIM
FTEST FTEST FACTDOUBLE ÇİFTFAKTÖR
GAMADAĞ GAMMADIST FDIST FDAĞ
GAMALN GAMMALN FIND BUL
GAMATERS GAMMAINV FINV FTERS
GD FV FISHER FISHER
GDPROGRAM GDPROGRAM FISHERINV FISHERTERS
GEOORT GEOMEAN FIXED SAYIDÜZENLE
GERÇEKFAİZ ACCRINT FLOOR TABANAYUVARLA
GERÇEKFAİZV ACCRINTM FORECAST TAHMİN
GETİRİ RECEİVED FREQUENCY SIKLIK
GÜN DAY FTEST FTEST
GÜN360 DAYS360 FV GD
GÜVENİRLİK CONFIDENCE GAMMADIST GAMADAĞ
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY GAMMAINV GAMATERS
HAFTASAY WEEKNUM GAMMALN GAMALN
HARORT HARMEAN GCD OBEB
HATA.TİPİ ERROR.TYPE GDPROGRAM GDPROGRAM
HATAİŞLEV ERF GEOMEAN GEOORT
HEX2BIN HEX2BIN GESTEP BESINIR
HEX2DEC HEX2DEC GETPIVOTDATA ÖZETVERİAL
HEX2OCT HEX2OCT GROWTH BÜYÜME
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST HARMEAN HARORT
HTAHDEĞER TBILLPRICE HEX2BIN HEX2BIN
HTAHEŞ TBILLEQ HEX2DEC HEX2DEC
HTAHÖDEME TBILLYIELD HEX2OCT HEX2OCT
HÜCRE CELL HLOOKUP YATAYARA
ISPMT ISPMT HOUR SAAT
İÇ_VERİM_ORANI IRR HYPERLINK KÖPRÜ
İNDİRİM DISC HYPGEOMDIST HİPERGEOMDAĞ
İNDİS INDEX IF EĞER
İŞARET SIGN IMABS SANMUTLAK
İŞGÜNÜ WORKDAY IMAGINARY SANAL
KAÇINCI MATCH IMARGUMENT SANBAĞ_DEĞİŞKEN
KAREKÖK SQRT IMCONJUGATE SANEŞLENEK
KAREKÖKPİ SQRTPI IMCOS SANCOS
KARMAŞIK COMPLEX IMDIV SANBÖL
KAYDIR OFFSET IMEXP SANÜS
KESMENOKTASI INTERCEPT IMLN SANLN
KIRP TRIM IMLOG10 SANLOG10
KIRPORTALAMA TRIMMEAN IMLOG2 SANLOG2
KİKAREDAĞ CHIDIST IMPOWER SANKUVVET
KİKARETERS CHIINV IMPRODUCT SANÇARP
KİKARETEST CHITEST IMREAL SANGERÇEK
KOD CODE IMSIN SANSIN
KOMBİNASYON COMBIN IMSQRT SANKAREKÖK
KORELASYON CORREL IMSUB SANÇIKAR
KOVARYANS COVAR IMSUM SANTOPLA
KÖPRÜ HYPERLINK INDEX İNDİS
KRİTİKBİNOM CRITBINOM INDIRECT DOLAYLI
KUPONGÜN COUPDAYS INFO BİLGİ
KUPONGÜNBD COUPDAYBS INT TAMSAYI
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC INTERCEPT KESMENOKTASI
KUPONGÜNÖKT COUPPCD INTRATE FAİZORANI
KUPONGÜNSKT COUPNCD IPMT FAİZTUTARI
KUPONSAYI COUPNUM IRR İÇ_VERİM_ORANI
KUVVET POWER ISBLANK EBOŞSA
KÜÇÜK SMALL ISERR EHATA
KÜÇÜKHARF LOWER ISERROR EHATALIYSA
KYUVARLA MROUND ISEVEN ÇİFTMİ
LİRA DOLLAR ISLOGICAL EMANTIKSALSA
LİRAKES DOLLARFR ISNA EYOKSA
LİRAON DOLLARDE ISNONTEXT EMETİNDEĞİLSE
LN LN ISNUMBER ESAYIYSA
LOG LOG ISODD TEKMİ
LOG10 LOG10 ISPMT ISPMT
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST ISREF EREFSE
LOGTERS LOGINV ISTEXT EMETİNSE
LOT LOGEST KURT BASIKLIK
M T LARGE BÜYÜK
MAK MAX LCM OKEK
MAKA MAXA LEFT SOLDAN
MBUL SEARCH LEN UZUNLUK
METNEÇEVİR TEXT LINEST DOT
MİN MIN LN LN
MİNA MINA LOG LOG
MOD MOD LOG10 LOG10
MSÜRE MDURATION LOGEST LOT
MUTLAK ABS LOGINV LOGTERS
NBD NPV LOGNORMDIST LOGNORMDAĞ
NEGBİNOMDAĞ NEGBINOMDIST LOWER KÜÇÜKHARF
NOMİNAL NOMINAL MATCH KAÇINCI
NORMDAĞ NORMDIST MAX MAK
NORMSDAĞ NORMSDIST MAXA MAKA
NORMSTERS NORMSINV MDETERM DETERMİNANT
NORMTERS NORMINV MDURATION MSÜRE
NSAT TRUNC MEDIAN ORTANCA
OBEB GCD MID PARÇAAL
OCT2BIN OCT2BIN MIN MİN
OCT2DEC OCT2DEC MINA MİNA
OCT2HEX OCT2OCT MINUTE DAKİKA
OKEK LCM MINVERSE DİZEY_TERS
OLASILIK PROB MIRR D_İÇ_VERİM_ORANI
ORTALAMA AVERAGE MMULT DÇARP
ORTALAMAA AVERAGEA MOD MOD
ORTANCA MEDIAN MODE ENÇOK_OLAN
ORTSAP AVEDEV MONTH AY
ÖDEME YIELD MROUND KYUVARLA
ÖDEMEİND YIELDDISC MULTINOMIAL ÇOKTERİMLİ
ÖDEMEVADE YIELDMAT N S
ÖZDEŞ EXACT NA YOKSAY
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA NEGBINOMDIST NEGBİNOMDAĞ
PARÇAAL MID NETWORKDAYS TAMİŞGÜNÜ
PEARSON PEARSON NOMINAL NOMİNAL
PERMÜTASYON PERMUT NORMDIST NORMDAĞ
PI NORMINV NORMTERS
POISSON POISSON NORMSDIST NORMSDAĞ
RADYAN RADIANS NORMSINV NORMSTERS
RANK RANK NOT DEĞİL
RASTGELEARADA RANDBETWEEN NOW ŞİMDİ
RKARE RSQ NPER TAKSİT_SAYISI
ROMEN ROMAN NPV NBD
S N OCT2BIN OCT2BIN
S_SAYI_ÜRET RAND OCT2DEC OCT2DEC
SAAT HOUR OCT2OCT OCT2HEX
SAĞDAN RIGHT ODD TEK
SANAL IMAGINARY ODDFPRICE TEKYDEĞER
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT ODDFYIELD TEKYÖDEME
SANBÖL IMDIV ODDLPRICE TEKSDEĞER
SANCOS IMCOS ODDLYIELD TEKSÖDEME
SANÇARP IMPRODUCT OFFSET KAYDIR
SANÇIKAR IMSUB OR YADA
SANEŞLENEK IMCONJUGATE PEARSON PEARSON
SANGERÇEK IMREAL PERCENTILE YÜZDEBİRLİK
SANİYE SECOND PERCENTRANK YÜZDERANK
SANKAREKÖK IMSQRT PERMUT PERMÜTASYON
SANKUVVET IMPOWER PI
SANLN IMLN PMT DEVRESEL_ÖDEME
SANLOG10 IMLOG10 POISSON POISSON
SANLOG2 IMLOG2 POWER KUVVET
SANMUTLAK IMABS PPMT ANA_PARA_ÖDEMESİ
SANSIN IMSIN PRICE DEĞER
SANTOPLA IMSUM PRICEDISC DEĞERİND
SANÜS IMEXP PRICEMAT DEĞERVADE
SAPKARE DEVSQ PROB OLASILIK
SATIR ROW PRODUCT ÇARPIM
SATIRSAY ROWS PROPER YAZIM.DÜZENİ
SAYIDÜZENLE FIXED PV BD
SAYIYAÇEVİR VALUE QUARTILE DÖRTTEBİRLİK
SERİAY EDTE QUOTIENT BÖLÜM
SERİTARİH EOMONTH RADIANS RADYAN
SERİTOPLA SERIESSUM RAND S_SAYI_ÜRET
SIKLIK FREQUENCY RANDBETWEEN RASTGELEARADA
SİN SIN RANK RANK
SİNH SINH RATE FAİZ_ORANI
SOLDAN LEFT RECEİVED GETİRİ
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE REPLACE DEĞİŞTİR
STDSAPMA STDEV REPT YİNELE
STDSAPMAA STDEVA RIGHT SAĞDAN
STDSAPMAS STDEVP ROMAN ROMEN
STDSAPMASA STDEVPA ROUND YUVARLA
STHYX STEYX ROUNDDOWN AŞAĞIYUVARLA
SÜRE DURATION ROUNDUP YUKARIYUVARLA
SÜTUN COLUMN ROW SATIR
SÜTUNSAY COLUMNS ROWS SATIRSAY
ŞİMDİ NOW RSQ RKARE
TABANAYUVARLA FLOOR SEARCH MBUL
TAHMİN FORECAST SECOND SANİYE
TAKSİT_SAYISI NPER SERIESSUM SERİTOPLA
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS SIGN İŞARET
TAMSAYI INT SIN SİN
TAN TAN SINH SİNH
TANH TANH SKEW ÇARPIKLIK
TARİH DATE SLN DA
TARİHSAYISI DATEVALUE SLOPE EĞİM
TAVANAYUVARLA CEILING SMALL KÜÇÜK
TDAĞ TDIST SQRT KAREKÖK
TEK ODD SQRTPI KAREKÖKPİ
TEKMİ ISODD STANDARDIZE STANDARTLAŞTIRMA
TEKSDEĞER ODDLPRICE STDEV STDSAPMA
TEKSÖDEME ODDLYIELD STDEVA STDSAPMAA
TEKYDEĞER ODDFPRICE STDEVP STDSAPMAS
TEKYÖDEME ODDFYIELD STDEVPA STDSAPMASA
TEMİZ CLEAN STEYX STHYX
TOPANAPARA CUMPRINC SUBSTITUTE YERİNEKOY
TOPKARE SUMSQ SUBTOTAL ALTTOPLAM
TOPLA SUM SUM TOPLA
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT SUMIF ETOPLA
TOPÖDENENFAİZ CUMIMPT SUMPRODUCT TOPLA.ÇARPIM
TOPX2AY2 SUMX2PY2 SUMSQ TOPKARE
TOPX2EY2 SUMX2MY2 SUMX2MY2 TOPX2EY2
TOPXEY2 SUMXMY2 SUMX2PY2 TOPX2AY2
TTERS TINV SUMXMY2 TOPXEY2
TTEST TTEST SYD YAT
TÜMHATAİŞLEV ERFC T M
TÜR TYPE TAN TAN
UZUNLUK LEN TANH TANH
ÜS EXP TBILLEQ HTAHEŞ
ÜSTELDAĞ EXPONDIST TBILLPRICE HTAHDEĞER
VAL DGET TBILLYIELD HTAHÖDEME
VAR VAR TDIST TDAĞ
VARA VARA TEXT METNEÇEVİR
VARS VARP TIME ZAMAN
VARSA VARPA TIMEVALUE ZAMANSAYISI
VE AND TINV TTERS
VSEÇÇARP DPRODUCT TODAY BUGÜN
VSEÇMAK DMAX TRANSPOSE DEVRİK_DÖNÜŞÜM
VSEÇMİN DMIN TREND EĞİLİM
VSEÇORT DAVERAGE TRIM KIRP
VSEÇSAY DCOUNT TRIMMEAN KIRPORTALAMA
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA TRUNC NSAT
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV TTEST TTEST
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP TYPE TÜR
VSEÇTOPLA DSUM UPPER BÜYÜKHARF
VSEÇVAR DVAR VALUE SAYIYAÇEVİR
VSEÇVARS DVARP VAR VAR
WEIBULL WEIBULL VARA VARA
YADA OR VARP VARS
YANLIŞ FALSE VARPA VARSA
YAT SYD VDB DAB
YATAYARA HLOOKUP VLOOKUP DÜŞEYARA
YAZIM.DÜZENİ PROPER WEEKDAY HAFTANINGÜNÜ
YERİNEKOY SUBSTITUTE WEEKNUM HAFTASAY
YIL YEAR WEIBULL WEIBULL
YILORAN YEARFRAC WORKDAY İŞGÜNÜ
YİNELE REPT XIRR AİÇVERİMORANI
YOKSAY NA YEAR YIL
YUKARIYUVARLA ROUNDUP YEARFRAC YILORAN
YUVARLA ROUND YIELD ÖDEME
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE YIELDDISC ÖDEMEİND
YÜZDERANK PERCENTRANK YIELDMAT ÖDEMEVADE
ZAMAN TIME ZTEST ZTEST
ZAMANSAYISI TIMEVALUE FALSE YANLIŞ
ZTEST ZTEST TRUE DOĞRU

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski