Qt/C++ Signal Slot Bağlantısı

 Ön Bilgi

    Kullanılan herhangi bir widgetin istenilen olayı (eventi) gerçekleştiğinde çalışma zamanı içerisinde bir fonksiyon çağrılır. Gerçekleşen olaylar signal, çağrılan fonksiyonlar slot olarak tanımlanır. 

    connect(Gönderen, olay, alıcı, fonksiyon) söz dizimi kullanılır. Örneğin kapat butonuna tıklanınca uygulamayı kapatan bir signal/slot bağlantısı şu şekilde yazılır;

connect(btn_kapat,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(close()));


Özet

    Kendi yazacağımız bir fonksiyona bağlantı yapılacak ise header dosyası içerisinde fonksiyon tanımlanır.

private slots:


  void fonksiyonum()
  {
    ...
  }

    

    Sınıfın Constructor (yapıcı) fonksiyonu içerisinde connect ile signal/slot bağlantısı yapılır. 

Widget::Widget(QWidget *parent)
  : QWidget(parent)
  , ui(new Ui::Widget)
{
  ui->setupUi(this);
  connect(ui->btn_kapat,SIGNAL(clicked()),this,SLOT(fonksiyonum()));

}


Örnek Uygulama    

    Yeni bir Qwidgets Application oluşturalım ve basit program ile  temel işleyişleri anlamaya çalışalım. Form tasarımımız aşağıdaki gibi olacaktır. Resimde sağda düzenlediğim obje isimleri görünmektedir. Burası önemli...


Aşağıda ise projenin dosyaları ve widget.h dosyasının içeriği görülmektedir. 


    Şimdi butonları basıldığında yazacağımız fonksiyonların çalışmasını istiyoruz. Bunun için öncelikle header dosyası içerisinde bu fonksiyonları prototip olarak tanımlamalıyız. Private Slots: etiketi ile topla, sil, kapat fonksiyonlarını tanımlıyorum....    widget.cpp dosyası içerisinde tanımladığımız fonksiyonların gövdelerini oluşturalım.     Kapat fonksiyonunun kodunu yazalım.


    Connect komutu ile signal/slot bağlantısını yapalım.


    Programı çalıştırarak kapat düğmesinin çalıştığını görelim... Sonrasında diğer fonksiyonlarımızı ve bağlantılarımızı yazalım.

Programı çalıştırarak butonların fonksiyonlarını test edelim...


    Fonksiyonlarımız istediğimiz gibi çalışıyor. Ancak form tasarımı aşamasında hizalama ilgili bir işlem yapmadığımız için yazdığımız rakamlar ve sonuç sola hizalı durumda görünüyor. İstersek form tasarımın araci ile sağa hizalayabileceğimiz gibi kod yazarak da hizalama yapabiliriz. Örnek olması açısından kod yazarak sola hizalama yapalım ve sonucu kalın punto ile gösterelim. Yazacağımız kodlar Constructor içerisinde olmalıdır. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski